Solaris MS-7980

5,980,000 

– Lắp đặt dễ dàng, tích hợp EAS (khử từ), kết nối máy đọc mã vạch cầm tay…