Camera HDS-1006KI

7,776,000 

– Màn hình: 128 x 64 pixel.
– Cần điều khiển 4 chiều.
– Power: 12VDC.

Danh mục: